..  Heilig Hart
 

De 7-Thael 

Op deze pagina kan u alle edities van onze schoolkrant opvragen.

De inhoud van deze schoolkrant wordt grotendeels verzorgd door de leerkrachten en leerlingen van de Heilig-Hartschool.

Met dank aan de ouderraad voor de samenstelling en uitgave hiervan.

Edities:

Klik hier voor de editie maart 2012.

klik hier voor de editie juni 2012

Klik hier voor de editie december 2012

Klik hier voor de editie maart 2013

Klik hier voor de editie juni 2013

Klik hier voor de editie december 2013

klik hier voor de editie van juni 2014

klik hier voor de editie van december 2014

klik hier voor de editie van juni 2015

Klik hier voor de editie van december 2015

Klik hier voor de editie van juni 2016

Het Schoolteam