..  Virgo+
 

Proefwerken

1e graad A-stroom        van                     tot

1e trimester                 2017-12-12         2017-12-19

2e trimester                 2018-03-20         2018-03-27

3e trimester                 2018-06-15         2018-06-22

 

examenrooster voor de 1ste graad


1B en 2KVVV

3e trimester                 2018-06-21         2018-06-22

 

TSO 2e graad

1e trimester                 2019-12-09         2019-12-17

2e trimester                 2020-03-26         2020-03-31

3e trimester                 2020-06-15         2020-06-23

 

examenrooster voor de 2de graad

 

TSO 3e graad

1e trimester                 2019-12-05         2019-12-17

3e trimester                 2020-06-10         2020-06-23

 

examenrooster voor de 3de graad