..  Virgo+
 

Proefwerken

1e graad A-stroom        van                     tot

1e trimester                 2017-12-12         2017-12-19

2e trimester                 2018-03-20         2018-03-27

3e trimester                 2018-06-15         2018-06-22

 

examenrooster voor de 1ste graad


1B en 2KVVV

3e trimester                 2018-06-21         2018-06-22

 

TSO 2e graad

1e trimester                 2017-12-14         2017-12-19

2e trimester                 2018-03-26         2018-03-28

3e trimester                 2018-06-18         2018-06-22

 

examenrooster voor de 2de graad

 

TSO 3e graad

1e trimester                 2017-12-11         2017-12-19

3e trimester                 2018-06-12         2018-06-22

 

examenrooster voor de 3de graad