..  Heilig Hart
 
Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt opgericht op vraag van de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.
Zij hebben adviesbevoegdheid in onze school.
De vraag tot oprichting wordt schriftelijk aan de directeur bezorgd.