..  Biekorf
 

Samenwerkingsovereenkomst met CLB


Vrij CLB Noordwest-Brabant - vest. Vilvoorde

Gendarmeriestraat 63

1800 Vilvoorde

02 251 15 55

vilvoorde@clbnoordwestbrabant.be

http://www.clbnoordwestbrabant.be/


De contactpersoon voor de Biekorf is CLB medewerker : Ilke Jacobs

Het mailadres van onze medewerker is als volgt:

 voornaam.achternaam@clbnwb.beDe begeleiding door het CLB 
(Centrum voor LeerlingenBegeleiding ) omvat:


1) schoolloopbaanbegeleiding:
= helpen bij de overgang kleuter-lager-secundair onderwijs

2) begeleiden van kinderen met ontwikkelings- en leerproblemen:
= leerstoornissen (lezen, schrijven, rekenen)
= begeleiden van de aanpassingsklas
= integratie tussen gewoon en buitengewoon onderwijs

3) begeleiden bij sociaal-emotionele problemen
= pestgedrag
= angst
= moeilijk gedrag
= ...

4) de preventieve gezondheidszorg
= de - bij wet verplichte - medische onderzoeken
= opzetten en ondersteunen van preventieve activiteiten

Voor de CLB-begeleiding van de leerlingen doet de school een beroep op het Vrij CLB Noordwest-Brabant, Gendarmeriestraat 63 te 1800 Vilvoorde.
Tel. 02 251 15 55 (openingsuren: maandag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 19.00 uur. Dinsdag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur).

Voor de preventieve gezondheidszorg: zelfde adres, tel. 02 251 68 60

Meestal gebeurt de begeleiding van de leerlingen in samenspraak met de leerkrachten en/of de ouders. Elk van de betrokken partijen (ouders, leerkracht, kind, CLB-medewerker) kan daarbij de eerste stap zetten.

Het is onze ervaring dat heel wat ouders en leerkrachten deze CLB-begeleiding nuttig vinden, zodat wij ze ook graag aanbevelen.