..  Het College
 

Werking

 
 

In Het College te Vilvoorde worden de volgende topsportstudierichtingen aangeboden in de 2de en 3de graad: binnen het ASO ‘Wetenschappen-Topsport’, ‘Wiskunde-Topsport’ en ‘Moderne Talen-Topsport’ en binnen TSO ‘Topsport’. De leerlingen kunnen deze studierichtingen enkel kiezen als ze door Volley Vlaanderen zijn geselecteerd en in het bezit zijn van een topsportstatuut van Sport Vlaanderen. De selectiecriteria zijn te vinden op www.volleyvlaanderen.be > topsportschool > detectie- en selectiecriteria.

De topsportleerlingen zijn 21 lesuren op school; ze hebben 20 uren les en 1 uur vaste studie. Binnen deze uren worden de ASO en TSO leerplannen volledig gerealiseerd. De overige lesuren worden door Volley Vlaanderen ingericht als trainingsuren. De uitdaging voor leerlingen en leraars bestaat er dus in het voorziene leerplan af te werken ondanks het verminderd aantal lesuren. Elk schooljaar wordt bekeken of de huidige verdeling van de lesuren nog steeds past binnen het kader van de opleiding.


 Hierbij zijn doorslaggevend:

- Een aangepaste didactische aanpak: de leerlingen kunnen rekenen op een sterk engagement vanwege de leerkrachten om werkmethodes, leerinhouden en cursusmateriaal te ontwikkelen voor deze groep. De school wil op die manier voortrekker zijn van de leermethodes van de toekomst, waarin aan het zelfsturend leren van de leerling, een groter gewicht zal toegekend worden. De uitbouw van het elektronisch leerplatform is hierbij van fundamenteel belang. Zowel Schoolware als eCollege worden gebruikt om het leerproces te bevorderen.

- Door te werken in meestal kleine(re) groepjes worden de leerlingen intenser en effectiever begeleid in hun studieproces.

- Van de leerlingen wordt een veelzijdige inspanning gevraagd, o.a. op het vlak van zelfstandig leren.