..  KOV
 

Leden Raad van Bestuur

Erwin Hertens
voorzitter
erwin.hertens@ibz.fgov.be

Georges De Smit
ondervoorzitter
georges.desmit@kov.be

Marc De Valck
secretaris
marc.devalck@kov.be

Rita De Clerck
afgevaardigd bestuurder secundair onderwijs
rita.declerck@kov.be

Walter Hendrickx
afgevaardigd bestuurder voor basis en buitengewoon lager onderwijs
walter.hendrickx@kov.be

Eddy Deknopper
afgevaardigd bestuurder GEBO (gebouwenfonds)
eddy.deknopper@kov.be

Rene De Wit
afgevaardigd bestuurder voor het financieel beleid
rene.de.wit1@telenet.be

Greet De Keyzer
bestuurder 
greet_dekeyzer@hotmail.com

Jef d'Haenens 
bestuurder
jef.dhaenens@kov.be

Hendrik Gelaude 
bestuurder met zorg voor preventiebeleid
hendrik.gelaude@kov.be

Michel Grillet 
bestuurder 
grilletandpartners@skynet.be

Wim Jacobs 
bestuurder
wim.jacobs@kov.be

Pat Vandewiele
bestuurder, voorzitter van de Vereniging van Aartsbisschoppelijke Instituten
pat.vandewiele@diomb.be

LEDEN ALGEMENE VERGADERING
De leden van de Raad van Bestuur, aangevuld met adviserende leden:

Johan van Engelant 
algemeen directeur KOV en coördinerend directeur scholengemeenschap secundair onderwijs
uitvoerend coördinator KOV-secretariaat
johan.vanengelant@kov.be


Sophie Lucas
coördinerend directeur scholengemeenschap NoordRand
sophie.lucas@kov.be