..  De Knipoog
 


Meer info?

Tel.: 02 254 88 44 of mail naar info.bck@kov.be

Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen. Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):
* begin schooljaar
* na de herfstvakantie
* na de kerstvakantie
* 1 februari
* na de krokusvakantie
* na de paasvakantie
* eerste schooldag na O.H.-Hemelvaart