..  KOV
 

Inschrijvingen


Het Decreet betreffende het Inschrijvingsrecht legt de Vlaamse scholen een heel strikt inschrijvingsbeleid op. Dit betekent o.a. dat de scholen een chronologisch inschrijvingsregister moeten aanleggen. Voor bepaalde groepen zijn er voorrangsperiodes, o.a. voor broers en zussen van eigen leerlingen en kinderen van eigen personeel. 


Algemene voorwaarden voor inschrijving


Opdat een inschrijving rechtsgeldig zou zijn dient aan de algemene voorwaarden voldaan te worden:

  • het schoolreglement en het opvoedingsproject dienen ondertekend te worden door de ouders of de   meerderjarige leerling.
  • het vereiste getuigschrift, attest of schoolrapport dat toegang verleent tot het juiste leerjaar en studierichting moet voorgelegd worden.

 

Secundair onderwijs:


Wanneer kan je inschrijven voor het schooljaar 2018-2019?

Leerlingen voor het eerste jaar secundair onderwijs kunnen zich inschrijven vanaf donderdag 1 maart 2018

Leerlingen voor het tweede tot zesde(zevende) jaar kunnen zich inschrijven vanaf maandag 16 april 2018. 

Tijdens de zomervakantie kan u uw inschrijving komen bevestigen in de school van uw keuze. Van 28 juni tot en met 4 juli of van 27 augustus tot 1 september.

Op werkdagen van 14.00 tot 19.00 uur

Op zaterdagen van 9.00 tot 13.00 uur

Op welk nummer?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

Waar?

- Het College
- Virgo+
- TechnOV

 

 

Basis- en buitengewoon onderwijs:

Inschrijving 2018-2019 gewoon kleuter- en lager onderwijs:

Een kind geboren in 2016, dat op een later moment instapt, inschrijven? Of een ouder kind als nieuwe leerling inschrijven? 

Aanmelden op www.naarschoolinvilvoorde.be 

==> Van 22/11/2017 tot 5/12/2017: voorrang voor broers en zussen, voorrang voor kinderen van personeel

==> Van 7/2/2018 tot 27/2/2018: alle andere kinderen

Meer info volgt. 

Inschrijving 2017-2018

Inschrijvingen voor kinderen geboren in 2015 of die in schooljaar 2017-2018 naar een van onze scholen willen komen: zij kunnen nu ingeschreven worden. 

Gewoon kleuter- en lager onderwijs: 

Sommige klassen zijn vol. Je kindje komt dan op een wachtlijst. Neem contact met de school voor meer informatie. 

Waar?

Biekorf
De Knipoog
Heilig Hart
St.-Jozef Groenstraat
De Lampion Peutie

Buitengewoon lager onderwijs: Type basisaanbod, Type 1 en type 8

Waar?

Klavertje Vier