..  Biekorf
 

Onderwijzend en ondersteunend personeel:


Onze gemotiveerde kleuterleidsters en onderwijzers, zorgbegeleiders, media-coördinator, kinderverzorgster, administratieve medewerkers, onderhouds- en toezichthoudend personeel zetten dagelijks hun beste beentje voor.

Kleuterschool: 

Instapklas
juf Marijke

Eerste kleuterklas
juf Vanessa

Tweede kleuterklas
juf Marleen & juf Gwenn

Derde kleuterklas
juf Sien

Zorgleerkrachten
juf Lut, juf Miek, juf Marleen
kinderverzorgster juf Irina & juf Daisy ( vanaf 1/5/2017)

Turnleerkracht
meester Jonas


Lagere school: 

Eerste leerjaar
juf Sara

Tweede leerjaar
meester Glenn

Derde leerjaar
juf Tine

Vierde leerjaar
juf Sofie

Vijfde leerjaar
juf Eva

Zesde leerjaar
juf Kathleen

Zorgleerkrachten
juf Linda (zorgcoördinator), juf Veerle, juf Rita, juf Miek (leesjuf)

Turn- en zwemleerkrachten
juf Evi, meester Jonas

 

Media-coördinator
juf Veerle

Secretaresse
Joke L

Preventie
meester Gert

Toezicht
Wordt gedaan door Infano

Directie 
Katelijne De Keye