..  Biekorf
 

Dagindeling


07.00-08.00:   ochtendtoezicht (1 euro per begonnen half uur)

08.00-08.30:   toezicht

08.30-08.35:   organisatie rijen

08.35-12.10:   schooltijd (speeltijd van 10.15 uur tot 10.30 uur )

12.10-13.20:   middagpauze (1 euro)

13.20-15.15:   schooltijd (speeltijd van 14.10 uur tot 14.25 uur of 14.50 uur tot 15.05 uur)

15.15-15.20    organisatie rijen

15.20-15.30:   toezicht

15.30-18.00:   avondtoezicht (1 euro per begonnen half uur)