..  Heilig Hart
 

Ouderraad


 

De ouderraad is een overlegorgaan. De leden van deze raad kunnen met de directie en een afvaardiging van het personeel bepaalde initiatieven bespreken.
Alle briefwisseling, gericht aan de ouderraad, kan worden verzonden via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter.
  • Voorzitter: mevrouw Bianca Creyleman
  • Ondervoorzitter: mevrouw Hilde Deschouwer
  • Secretaris: mevrouw Katja Vrijsen
  • Penningmeester: mevrouw Lesley Roelants

 

of via onderstaand mail adres

ouderraad.hh@gmail.com

 

KLIK HIER VOOR DE BLOG VAN DE OUDERRAAD