..  Heilig Hart
 

Schoolraad


In dit orgaan krijgen de personeelsleden, de ouders en de plaatselijke gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school, waarvoor het schoolbestuur de eindverantwoordelijkheid draagt. De delegatie van de afgevaardigden van de ouders en personeelsleden wordt om de vier
jaar verkozen.

Alle briefwisseling, gericht aan de schoolraad, kan alleen worden verzonden via het adres van de school, t.a.v. de voorzitter.
(Samenstelling op 01-09-2016)

  • Voorzitter: mevrouw L. Lelièvre
  • Namens schoolbestuur: de heer W. Hendrickx
  • Afvaardiging personeelsleden: mevrouw L. Lelièvre, mevrouw G. Vervoort, mevrouw D. Wellens
  • Afvaardiging ouders: mevrouw ...., mevrouw H. Deschouwer, mevrouw .........
  • Afvaardiging plaatselijke gemeenschap: mevrouw L. Ledeganck, de heer W. De Vogelaer, de heer J. Loos