..  De Lampion
 

Inschrijven in de Sint-Jozefsschool

Wil je je kind graag inschrijven op onze school, lees dan zeker onderstaande informatie even door. Neem gerust contact op met de school indien er dingen niet helemaal duidelijk zijn! Inschrijvingen (of weigeringen) gaan telkens door op de voorlaatste of de laatste woensdag van de maand (tussen 8 en 10 uur).

Schoolbezoeken kunnen na afspraak. Heb je beslist om langs te komen voor een inschrijving, gelieve dan steeds de SIS-kaart van je kind mee te brengen.

Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen. Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):

♦ begin schooljaar

na de herfstvakantie

na de kerstvakantie

1 februari

♦ na de krokusvakantie

na de paasvakantie

eerste schooldag na O.L.H.-Hemelvaart


Inschrijvingen voor het schooljaar 2017-2018

Kinderen die instappen in schooljaar 2017-2018 (uitgezonderd geboortejaar 2014) of geboren zijn in 2015 kunnen pas ingeschreven worden vanaf volgende data: 

- van 6 maart 2017 tot 17 maart 2017: voorrang voor kinderen van eenzelfde leefentiteit als kinderen die nu al bij ons schoollopen  (broers en zussen)

- op 20 maart 2017: voorrang voor kinderen van personeel

vanaf 23 maart 2017 om 8.00 uur: inschrijvingen voor iedereen
       ♦  van 23 maart tot 20 april 2017 wordt er in het gewone basisonderwijs voor de instroomjaren (geboortejaar 2014, geboortejaar 2015
           en het 1e leerjaar) per contingent ingeschreven (voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen). Voor de andere geboortejaren/leerjaren
           wordt er chronologisch ingeschreven.
       ♦  van 21 april tot 26 april 2017 worden de uitgestelde inschrijvingen ofwel gerealiseerd ofwel geweigerd (op de wachtlijst geplaatst)
       ♦  vanaf 28 april 2017vrije inschrijvingen

Na voorrangsperiodes kunnen ouders op de voorlaatste of laatste woensdag van de maand (tussen 8 uur en 10 uur) hun kind(eren) komen inschrijven of na afspraak. Geïnteresseerde ouders krijgen tevens de kans om de school tijdens vastgelede momenten te bezoeken. De schoolbezoeken gebeuren op gemeenschappelijke basis en na afspraak.


Na voorrangsperiodes kunnen ouders op de voorlaatste of laatste woensdag van de maand (tussen 8 uur en 10 uur) hun kind(eren) komen inschrijven of na afspraak. Geïnteresseerde ouders krijgen tevens de kans om de school tijdens vastgelede momenten te bezoeken. De schoolbezoeken gebeuren op gemeenschappelijke basis en na afspraak.   CAPACITEIT   

NOG BESCHIKBARE PLAATSEN  

  voor indicatorleerlingen     voor niet-indicatorleerlingen     TOTAAL AANTAL   
  VRIJE PLAATSEN
jongste kleuters - geboortejaar 2015  
44

17
jongste kleuters - geboortejaar 2014
44 0 0 0
oudste kleuters - geboortejaar 2013
44 0 0 0
oudste kleuters - geboortejaar 2012 44 0 0 0
1e leerjaar
44

6
2e leerjaar 44

8
3e leerjaar 24 0 0 0
4e leerjaar 24 0 0 0
5e leerjaar 24 0 0 0
6e leerjaar 24 0 1 1Inschrijvingen voor het schooljaar 2016-2017

Kinderen die instappen in schooljaar 2016-2017 (uitgezonderd geboortejaar 2013) of geboren zijn in 2014 kunnen pas ingeschreven worden vanaf volgende data: 

- van 1 maart 2016 tot 14 maart 2016: voorrang voor kinderen van eenzelfde leefentiteit als kinderen die nu al bij ons schoollopen  (broers en zussen)

- op 15 maart 2016: voorrang voor kinderen van personeel

vanaf 18 maart 2016 om 8.00 uur: inschrijvingen voor iedereen
       ♦  van 18 maart tot 14 april 2016 wordt er in het gewone basisonderwijs voor de instroomjaren (geboortejaar 2013, geboortejaar 2014
          en het 1e leerjaar) per contingent ingeschreven (voorrang indicator- en niet-indicatorleerlingen). Voor de andere geboortejaren/leerjaren
           wordt er chronologisch ingeschreven.
       ♦  van 15 april tot 22 april 2016 worden de uitgestelde inschrijvingen ofwel gerealiseerd ofwel geweigerd (op de wachtlijst geplaatst)
       ♦  vanaf 25 april 2016vrije inschrijvingen

Na voorrangsperiodes kunnen ouders op de voorlaatste of laatste woensdag van de maand (tussen 8 uur en 10 uur) hun kind(eren) komen inschrijven of na afspraak. Geïnteresseerde ouders krijgen tevens de kans om de school tijdens vastgelede momenten te bezoeken. De schoolbezoeken gebeuren op gemeenschappelijke basis en na afspraak.   CAPACITEIT   

NOG BESCHIKBARE PLAATSEN  

  voor indicatorleerlingen     voor niet-indicatorleerlingen     TOTAAL AANTAL   
  VRIJE PLAATSEN
jongste kleuters - geboortejaar 2014  
42 0 0 0
jongste kleuters - geboortejaar 2013
35 0 0 0
oudste kleuters - geboortejaar 2012
35
0
oudste kleuters - geboortejaar 2011 34

0
1e leerjaar
34 0 0 0
2e leerjaar 24
0
3e leerjaar 24
0
4e leerjaar 24
0
5e leerjaar 24
0
6e leerjaar 24
1