..  De Knipoog
 


Instapdagen

Bij ons kan u terecht voor kleuteronderwijs en lager onderwijs (2,5 tot 12 jaar).
Kleuters mogen pas op de eerstvolgende vooropgestelde instapdag, nadat ze 2 jaar en 6 maanden oud zijn, naar school komen.
Deze instapdagen zijn (alleen voor wie nog geen drie jaar is):
  1. de eerste schooldag van september
  2. de eerste schooldag na de herfstvakantie
  3. de eerste schooldag na de kerstvakantie
  4. de eerste schooldag van februari
  5. de eerste schooldag na de krokusvakantie
  6. de eerste schooldag na de paasvakantie
  7. de eerste schooldag na de hemelvaartvakantie


Klasindelingen

* Kleuterschool: Van elke leeftijdsgroep zijn er 3 klassen met max. 24 kleuters per klas.

* Lagere school: Van het eerste en tweede leerjaar zijn er 4 klassen, van het derde, vierde en vijfde leerjaar zijn er 3 klassen en van het zesde leerjaar 2.

We plaatsen de kinderen in klasgroepen waardoor hun welbevinden, betrokkenheid en hun totale ontwikkeling gestimuleerd wordt. We bieden per niveau een verschillend aanbod. We hebben klassen met een meer gestructureerd aanbod, waar de kinderen meer zorg en ondersteuning krijgen. En we hebben klasgroepen waar de kinderen werken op een meer zelfstandige basis.
Op deze wijze bieden we zorg op maat van elk kind.