..  Virgo+
 
  A - Z  
3de graad TSO/BSO: 19-23 februari (in 7TBZ/KZ valt dit dan op hun terugkomdag) week diversiteit   19/02/2018 - 23/02/2018 Hele dag
5 STW IO Sportdag lagere school   03/05/2018 Hele dag
5 STW IO Voorlezen kleuters   01/02/2018 Hele dag
6TSO + 7BSO SID-IN   12/01/2018 08:25u - 12:00u
Anti-pestweek   05/02/2018 - 09/02/2018 Hele dag
Blokstage 2 - 6 O&C   12/03/2018 - 23/03/2018 Hele dag
Blokstage 5 verzorging   05/03/2018 - 28/03/2018 Hele dag
Blokstage 5 verzorging   14/05/2018 - 07/06/2018 Hele dag
Blokstage 6 verzorging   08/01/2018 - 09/02/2018 Hele dag
Blokstage 6 verzorging   16/04/2018 - 09/05/2018 Hele dag
Blokstage 7 TBZ/ 7 KZ   29/05/2018 - 22/06/2018 Hele dag
Blokstage verzorging 7 TBZ/ 7 KZ   30/01/2018 - 09/03/2018 Hele dag
Boekenverkoop   31/08/2018 Hele dag
Brugdag Hemelvaart   11/05/2018 Hele dag
B-stroomproject   23/03/2018 Hele dag
CPR 5STWa   27/02/2018 10:20u - 12:00u
CPR 5STWb   27/02/2018 12:55u - 14:35u
CPR 5VZa + b   27/02/2018 08:25u - 10:05u
CPR 6 B&IT + 6 M&M   01/03/2018 10:20u - 12:00u
CPR 6O&C   02/03/2018 10:20u - 12:00u
CPR 6OA a   01/03/2018 08:25u - 10:05u
CPR 6OA b   27/02/2018 14:50u - 16:30u
CPR 6OA c   01/03/2018 14:50u - 16:30u
CPR 6STWa + b   26/02/2018 12:55u - 14:35u
CPR 6VZ   01/03/2018 12:55u - 14:35u
CPR 7BS a   02/03/2018 08:28u - 10:05u
CPR 7BSb   02/03/2018 12:55u - 14:35u
CPR 7KZ + 7TBZ   26/02/2018 14:50u - 16:30u
Dag van het Engels   09/02/2018 Hele dag
Drugpreventie 4 de jaar   19/02/2018 - 23/02/2018 Hele dag
Eerste Graad Film Koning van Katoren   19/04/2018 09:15u - 12:00u
Excursie- of projectdag   15/05/2018 Hele dag
Feest van de arbeid   01/05/2018 Hele dag
Freepodium   28/05/2018 Hele dag
Gedichtendag   25/01/2018 Hele dag
Hemelvaartsdag   10/05/2018 Hele dag
Inschrijvingen   28/06/2018 - 04/07/2018 Hele dag
Inschrijvingen   27/08/2018 - 01/09/2018 Hele dag
Jaarmarkt   23/04/2018 Hele dag
Kamal Kharmach: 5 TSO - vrijdag 23 maart 13u30   23/03/2018 13:30u - 15:30u
Kerstvakantie   25/12/2017 - 05/01/2018 Hele dag
Krokusvakantie   12/02/2018 - 16/02/2018 Hele dag
KVVV Bokrijk   01/06/2018 Hele dag
Laatste 50 dagen   27/04/2018 Hele dag
Leerlingenraad EG Fuif   09/02/2018 16:00u - 18:00u
Opendeurdag   03/03/2018 15:00u - 18:00u
Oudercontact bespreking rapport 2e trimester en studiekeuze   26/04/2018 17:00u - 20:00u
Oudercontact bespreking syntheserapport 1e trimester   21/12/2017 16:00u - 20:00u
Oudercontact rapportafhaling en herinschrijving   28/06/2018 15:00u - 19:00u
Paasvakantie   02/04/2018 - 13/04/2018 Hele dag
Periodiek rapport eerste, tweede en derde graad   08/06/2018 Hele dag
Periodiek rapport voor derde graad   30/03/2018 Hele dag
Periodiek rapport voor eerst, tweede en derde graad   09/02/2018 Hele dag
Periodiek rapport voor eerste en tweede graad   16/03/2018 Hele dag
Pinkstermaandag   21/05/2018 Hele dag
Proclamatie   25/06/2018 Hele dag
Proefwerken 1B en 2KVVV   21/06/2018 - 22/06/2018 Hele dag
Proefwerken 1e graad A-stroom   20/03/2018 - 27/03/2018 Hele dag
Proefwerken 1e graad A-stroom   15/06/2018 - 22/06/2018 Hele dag
Proefwerken TSO 2e graad   26/03/2018 - 28/03/2018 Hele dag
Proefwerken TSO 2e graad   18/06/2018 - 22/06/2018 Hele dag
Proefwerken TSO 3e graad   12/06/2018 - 22/06/2018 Hele dag
Sportdag   25/05/2018 Hele dag
Sportprikkels 6 en 7 BSO en 6 TSO   19/04/2018 Hele dag
Studiekeuzebegeleiding 4 de jaars   26/02/2018 - 02/03/2018 Hele dag
Syntheserapport   22/12/2017 Hele dag
Syntheserapport voor eerste en tweede graad   30/03/2018 Hele dag
Syntheserapport/jaarrapport   29/06/2018 Hele dag
Theater Antigone - Oeps - 6TSO maandag 19 maart 10u30   19/03/2018 10:30u - 12:00u
Toneelvoorstelling 4 TSO   08/02/2018 10:30u - 12:00u
Toneelvoorstelling 5 TSO   23/03/2018 13:30u - 15:30u
Toneelvoorstelling 6 en 7 BSO   23/03/2018 13:30u - 15:30u
Toneelvoorstelling 6 TSP   19/03/2018 13:30u - 15:30u
Youssef El Mousaoui: 4 TSO - donderdag 8 februari 10u30   08/02/2018 10:30u - 12:00u
Zomervakantie   02/07/2018 - 31/08/2018 Hele dag